چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2426
قیمت روز قبل: 2367
درصد تغییر: 2.49
حجم معامله: 21.03 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧