پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 1768
قیمت روز قبل: 1777
درصد تغییر: -0.51
حجم معامله: 3.98 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧