چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2781
قیمت روز قبل: 2718
درصد تغییر: 2.32
حجم معامله: 22.43 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨