پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2248
درصد تغییر: 0.31
حجم معامله: 3.60 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧