چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795
درصد تغییر: 0.11
حجم معامله: 62.28 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨