دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2329
قیمت روز قبل: 2323
درصد تغییر: 0.26
حجم معامله: 5.81 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧