شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2659
قیمت روز قبل: 2589
درصد تغییر: 2.70
حجم معامله: 7.27 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨