جمعه ٠٥ خرداد ١٣٩٦ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2341
قیمت روز قبل: 2352
درصد تغییر: -0.47
حجم معامله: 4.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان جمعه ٠٥ خرداد ١٣٩٦