چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2204
قیمت روز قبل: 2212
درصد تغییر: 0.36
حجم معامله: 1.71 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦