پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 1933
قیمت روز قبل: 1929
درصد تغییر: 0.21
حجم معامله: 1.49 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦