يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 5625
قیمت روز قبل: 5358
درصد تغییر: 4.98
حجم معامله: 11.31M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨