دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2324
قیمت روز قبل: 2312
درصد تغییر: 0.52
حجم معامله: 1.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦

 
 
آخرین خبرها :