پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > پیشخوان 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 3872
قیمت روز قبل: 3880
درصد تغییر: 0.21
حجم معامله: 7.154M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨