پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > اخبار شرکت مخابرات استان تهران 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2248
درصد تغییر: 0.31
حجم معامله: 3.60 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشخوان پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧

 


آی سی تی پرس-سیار نیوز-فاوا نیوز-مهر-آفتاب آنلاین
2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات حافظ و سلمان فارسی از تاریخ 30 بهمن ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اقتصاد تهران-فاوا نیوز-مهر-آفتاب آنلاین
۲ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، پیام نور از تاریخ ۲۹ بهمن ماه آغاز می‌شود.
 دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سیار نیوز- تی نیوز-مهر-نخست نیوز-فاوا نیوز
۲ مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات مهدیه و شهید مفتح از تاریخ ۲۷ بهمن ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اقتصاد تهران-سیار نیوز-آی سی تی پرس-مهر-هموطن سلام-نخست نیوز-فاوا نیوز
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات قیامدشت
اقتصادتهران: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات قیامدشت از تاریخ ۲۸ بهمن ماه آغاز می‌شود.
 يکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اقتصاد تهران
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حکمت شعار
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حکمت شعار از تاریخ ۲۵ بهمن ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اقتصاد تهران-سیار نیوز-هموطن سلام-مهر-فاوانیوز
توسعه شبکه کابل در ۲ مرکز مخابراتی
اقتصادتهران: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی، ۱۳ آبان از تاریخ ۲۴ بهمن ماه آغاز می‌شود.
 چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آی سی تی پرس-سیار نیوز-هموطن سلام-مهر-فاوانیوز-اقتصاد تهران
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت از تاریخ 23 بهمن ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهر-اقتصاد تهران-سیارنیوز-آی سی تی پرس
۲ مرکز مخابراتی شهید فرداسدی و شهید قندی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید فرداسدی و شهید قندی از تاریخ ۱۸ بهمن ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اقتصاد تهران-سیار نیوز
کابل برگردان در مرکز مخابرات مهدیه
اقتصادتهران: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مهدیه از تاریخ ۱۷ بهمن ماه آغاز می‌شود.
 چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آی سی تی پرس
2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی استقلال و شهید باهنر اسلامشهر از تاریخ 16 بهمن ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>